Từ tài khoản chính của Chi cục/ Sở, chuyển sang chức năng "Cập nhật tọa độ cầu"

 

Bảng hiển thị tọa độ các cầu thuộc trách nhiệm quản lý. Click vào biểu tượng "Bản đồ" để Xem/ Sửa tọa độ

 

Di chuyển nút định vị để đánh dấu chính xác vị trí cầu

 

Xem kết quả từ địa chỉ: http://gis.drvn.vn